VÝSLEDKY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU NÁZORŮ A POSTOJŮ OBYVATEL POHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČESKÉ REPUBLIKY SOUSEDÍCÍCH SE SASKEM A BAVORSKEM K NĚMECKU A SUDETSKÉ OTÁZCE


Projekt "Občanská diemnze česko-německých vztahů ve fázi vstupu České republiky do Evropské unie s důrazem na pohraniční oblasti" je zařazen do Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje Akademie věd České republiky.

Postoje obyvatel českého pohraničí k Německu a sudetské otázce

Projekt:
"Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do Evropské unie-s důrazem na pohraniční oblasti".
(Identifikační kód IBS7028301)
Program podpory cíleného výzkumu a vývoje Akademie věd ČR
Řešitel: PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
Ústí nad Labem
říjen 2003

NOSITEL PROJEKTU Sociologický ústav Akademie věd ČR oddělení České pohraničí
ŘEŠITEL PROJEKTU PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.
REALIZACE TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ TNS Factum, s. r. o.
CÍLE VÝZKUMU 1. V návaznosti na předchozí výzkumy zjistit názory a postoje obyvatel českého pohraničí na současné vztahy se SRN, sudetskou otázku a postavení ČR v mezinárodním kontextu
2. Vztah obyvatel pohraničí s Německem k EU
3. Pocit hrdosti na Českou republiku.
4. Vztah k jiným národnostem.
5. Hodnocení současných vztahů mezi ČR a SRN.
6. Kontakty občanů žijících při hranici se SRN s občany Německa.
7. Faktory ovlivňující kvalitu česko-německých vztahů.
8. Problematika sudetských Němců.
VÝBĚROVÝ SOUBOR Velikost a výběrového souboru odpovídá použité metodice kvótního výběru a nárokům kladeným na reprezentativní šetření. Šetřený soubor tvořilo celkem 789 osob - obyvatel okresů sousedících se SRN ve věku od 15 let.

Šetření probíhalo na území někdejších okresů Liberec, Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov, Klatovy, Domažlice, Prachatice.

Hlavní strana      Další strana