13.3.2012 Právo menšin v proměnách času a souvislostí. Historii nezměníme, proto bychom ji neměli přehlížet.
Revue politika 2/2012 www.revuepolitika.cz
1.3.2012 Konference "Odsun Němců z Československa - 65 let poté" 29.11.2011 (pořádala Univerzita J.E.Purkyně společně se skupinou Evropských konzervativců a reformistů Evropského parlamentu).
Neviditelný pes-rubrika Šamanovo doupě
http://neviditelnypes.lidovky.cz/p_doupe.asp
Eva Hahnová: Čtyři odsuny Němců z Evropy.
Martin D. Brown: Etnické čistky? Od kdy?
Piotr M. Majewski: Kdy Poláci pochopili Čechy.
Václav Houžvička: Co dělí a co sjednocuje střední Evropu.
Diskuse k první části konference: Poválečná vysídlení, přesídlení, vyhnání, deportace, repatriace a německá koncepce.
René Petráš: Zneužití menšinových práv jako důvod jejich zániku
Jaroslav Kuba: Důsledky dekretů prezidenta E. Beneše pro právní systém ČR
Jan Kuklík: Dlouhé stíny Mnichova
Diskuse po třetím panelu: Nebýt zajatci minulosti
Zdeněk Radvanovský: Hlavní město česko-německých vztahů
Miloslav Bednář: Německé vyrovnání s minulostí není postačující

Další fotografie z konference viz ve fotogalerii.

15.2.2012 Česká společnost - mýty a minulost; Muzeum - odsun (pozvánka na konferenci); Obálka monografie Otisky historie v identitách obyvatel pohraničí; Text monografie; Recenze H.H.Hahn; Studie Vnímání Německa
13.12.2005 Ukončení projektu. Součástí výstupu projektu je monografická publikace.
Houžvička, V. 2005. Návraty sudetské otázky. Karolínum:Praha.
20.12.2005 Bulletin "ČESKO-NĚMECKÉ SOUVISLOSTI" Deutsche version
   
3.8.2005 Bulletin "ČESKO-NĚMECKÉ SOUVISLOSTI" English version Deutsche version
12.04.2005 Recenze David Rock, Stefan Wolff (eds.): Coming Home to Germany - The Integration of Ethnic Germans from Central and Eastern Europe in the Federal Republic česká verze english English version
21.12.2004 Bulletin "ČESKO-NĚMECKÉ SOUVISLOSTI" English version Deutsche version
30.08.2004 Bulletin "ČESKO-NĚMECKÉ SOUVISLOSTI" English version Deutsche version
30.08.2004 Dějiny jako politikumVáclav Houžvička- Polemika s názory Jaroslava Šabaty
Konference Varšava.doc Václav Houžvička - Kdo ví, co nám přinese minulost
26.02.2004 BOOK REVIEW THE NEW GERMANY AND MIGRATION IN EUROPE
11.02.2004 Doplněn závěr výsledků výzkumu
13.12.2003 Doplněna 6. strana výsledků výzkumu
Přidán bulletin "ČESKO-NĚMECKÉ SOUVISLOSTI" (v. MS-WORD - 117 kb ZIP)
Přidáno Review published in Perspectives 19 Winter 2002-2003 Richard J. Evanse: Rereading German History 1800-1996
Přehled dokumentů a verzí pro download .
07.12.2003 Zveřejněny VÝSLEDKY SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU NÁZORŮ A POSTOJŮ OBYVATEL POHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČESKÉ REPUBLIKY SOUSEDÍCÍCH SE SASKEM A BAVORSKEM K NĚMECKU A SUDETSKÉ OTÁZCE
   
1. část

      Upozorňujeme zájemce o problematiku česko-německých vztahů, že v srpnovém vydání britského odborného časopisu RUSI Journal (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) vyšel článek Martina D. Browna působícího v současné době jako Senior Lecture oborů historie a mezinárodní vztahy na The International American University of London , Richmond. Stať se podrobně zabývá problematikou nucených přesunů obyvatelstva, k nimž došlo ve 20. století v Evropě a upozorňuje na širší souvislosti vzniku myšlenky poválečného vysídlení etnických Němců ze střední a východní Evropy - na příkladu transferu sudetských Němců z někdejšího Československa.
Viz "Forcible Population Transfers-A flawed legacy or unavoidable necessity in protracted ethnic conflicts? The Case of the Sudeten Germans." RUSI Journal, August 2003, Vol. 148, No.4. 81-87.


09.09.2003 Doplněna 'klikací' mapa euroregionů
21.8.2003 Zahájen zkušební provoz stránek na provizorním umístění